Het paaskamp van Dynamo Bertem was een groot succes! Gedurende 5 dagen werkten 64 deelnemers onder de begeleiding van Bertemse coaches aan het verfijnen van hun individuele vaardigheden. Een diversiteit aan wedstrijdvormen stimuleerde niet alleen het spelinzicht maar versterkte ook de teamgeest onder de spelers.
Dit jaar was het paaskamp opnieuw een grandioos succes. Het hoofddoel van het kamp was om onze clubleden beter te maken, maar het bood tevens een uitstekende gelegenheid voor nieuwkomers om kennis te maken met deze prachtige sport. Het resultaat was een opkomst van maar liefst 64 spelers, verdeeld over 4 grote groepen die intern nog eens werden onderverdeeld in kleinere groepen. De coaches werkten nauw samen met de spelers om ervoor te zorgen dat zij de fundamentele vaardigheden van het basketbal beheersten en ze steeds verder konden ontwikkelen.

Dit jaar stond het kamp onder sportieve leiding van Guido Van Driel en Pierre Squifflet, die samen met de coaches een uitdagend programma hebben samengesteld. Elke dag begonnen we met een gezamenlijke warming-up van 20 minuten, waar zowel statische als dynamische oefeningen aan te pas kwamen. De nadruk hierbij lag op het verbeteren van de dribbelvaardigheden van de spelers. Na de gezamenlijke opwarming gingen de deelnemers uiteen in verschillende groepen om aan specifieke skills te werken. Hierbij werden passtechnieken verfijnd, shothoudingen verbeterd en werden spelers uitgedaagd om onder toenemende druk te presteren. We sloten telkens de voormiddag en de namiddag af met verschillende wedstrijdvormen om de geleerde vaardigheden in praktijk te brengen.

Vrijdag bracht, traditiegetrouw, een ander tintje met zich mee. De voormiddag werd nog een laatste keer intensief benut voor verschillende trainingssessies, die we al dansend afsloten. Tijdens de middag genoten we van een heerlijke spaghetti, terwijl de coaches zich voorbereidden op de 'Dynamo Cup'. Elk team, samengesteld uit spelers van verschillende leeftijdscategorieën (U10, U12 en U14), streden tegen elkaar in diverse wedstrijdjes. De twee beste teams stonden vervolgens tegenover elkaar in een spannende finale, waarbij de winnaar enkele cadeaubonnen van de D’Store in ontvangst mocht nemen. Na een zinderende finaleoverwinning van het team van Luc tegen team Guido, volgde nog een uitdagende wedstrijd waarbij de spelers het opnamen tegen de coaches. Hiermee werd de week afgesloten. Elke speler werd individueel nog eens in de bloemetjes gezet en de MVP's en beste motivators ontvingen zelfs nog een extra prijs.

Wij kijken alvast uit naar het zomerkamp tijdens de laatste week van augustus!

Voor de foto's, klik hier.