Inleiding

Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren voor onze indoor trainingen.

De activiteiten worden georganiseerd in overleg met de lokale overheid. Max 20 personen met contact (voor basketbal wordt een max van 15 geadviseerd). Er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig.

Richtlijnen Sporthal 

 1. Algemeen
  • Circulatieplan
   • IN: Hoofdingang
   • UIT: Nooduitgang 
  • Deuren open laten, zaal verluchten
  • GEEN mogelijkheid tot douchen (tot en met augustus)
  • GEEN mogelijkheid tot gebruik kleedkamers (tot en met augustus)
  • Bij het binnenkomen van de sporthal, handen wassen / ontsmetten (zeep en wegwerp-handdoeken zijn voorzien in het sanitair)
  • Bij het betreden van het terrein handen ontsmetten
  • EHBO koffer is aanwezig in de sporthal
  • Al het sportmateriaal moet zowel voor als na de training ontsmet worden (ballen, kegels …)
  • Bij het verlaten van de sporthal, handen wassen
 2. Specifiek
  • Voor het gebruik van materiaal, materiaal ontsmetten. Hiervoor zal het nodig ontsmettingsmiddel door de club voorzien worden
  • Bij pauze, je bal op de aangeduide plaats leggen
  • Gebruik van hesjes wordt afgeraden, indien dit toch gebruikt wordt zal dit door één en dezelfde persoon gebruikt worden en steeds door deze speler gewassen worden na gebruik.
 3. Sanitair
  • Douchen zijn gesloten (tot en met augustus)
  • Kleedkamers zijn gesloten (tot en met augustus)
  • Toiletbezoek: max 1 persoon
  • NA toiletbezoek STEEDS handen wassen
  • Bij betreden terrein, handen wassen met ontsmettingsgel.

Richtlijnen voor de club

 • Houdt de groepen homogeen.  B en C ploeg trainen voorlopig zonder de U21-spelers (tot en met augustus)
 • Gebruik van sportspecifiek materiaal is toegestaan mits dit voor en na de training grondig ontsmet wordt
 • Indien mogelijk zones afbakenen
 • Zorg dat trainers, ouders, spelers een aanspreekpunt hebben om zaken te melden die niet in lijn zijn met de Corona maatregelen. (Sportief verantwoordelijke Bart Paredis 0494/726682)
 • EHBO-kit is aanwezig
 • Zorg voor affichering waar mogelijk

Richtlijnen voor de speler

 • Blijf thuis indien jij of iemand van het gezin zich niet 100% in orde voelt. Indien je het coronavirus gehad hebt, moet je eerst MINIMAAL twee weken symptoomvrij zijn, vooraleer je terug mag sporten.
 • Verplaats je bij voorkeur te voet, met de fiets of met de wagen. Indien je de bus neemt, draag dan je mondmasker.
 • Trek je sportkledij op voorhand aan.
 • Was grondig je handen voor en na het sporten en na elk toilietbezoek
 • Geef en aanvaard geen high five, knuffels, schouderklopjes.
 • Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. Ontsmet nadien je handen.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Breng je eigen gevulde waterbidon mee. Flessen water worden NIET gedeeld!
 • Breng je eigen handgel mee en ontsmet de handen geregeld (voor, tijdens, na)
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kom max 10 minuten voor de training en verlaat de locatie onmiddellijk na het einde van de training.
 • Controleer of je al je spullen bij hebt, zodat je niets moet lenen.
 • Ontsmet je eigen materiaal.
 • Breng een rugzak/sportzak mee met
  1. gevulde drinkfles
  2. handgel
  3. mondmasker
  4. handdoek
  5. eventueel reserve kledij voor als je bezweet bent na het sporten;
 • Leef de regels en afspraken na.

Na het sporten

 • Gedeeld materiaal moet worden ontsmet.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Vertrek zodra je klaar bent.
 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

  

Richtlijnen voor de coach

 • De coach registreert de aanwezigheden
 • De coach is de verantwoordelijke op het terrein en houdt dan ook in het oog of iedereen zich aan de afspraken, regels houdt.
 • De coach overloopt voor aanvang nog even de richtlijnen.
 • Als coach is het NIET verplicht een mondmasker te dragen.
  • Update 21 oktober 2020: mondmasker is verplicht voor de coach tijdens trainingen en wedstrijden. Meer info hier.
 • Spreek duidelijke gedragsregels af hoe we omgaan in bepaalde situaties.
 • Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en schoonmaak van materialen.
 • Garandeer steeds de regels rond social distancing buiten de sportactiviteit
 • Wijst de spelers op het belang van handen wassen/ontsmetten en laat ze geen handen schudden.
 • Zorg dat er zo weinig mogelijk materiaal gedeeld moet worden.
 • Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen.
 • Beperk de aanwezigheid van toeschouwers (enkel mits noodzaak en correcte afspraken)
 • Indien een speler de regels of afspraken NIET naleeft zal hij naar huis gestuurd worden.
 • Beperk je tijd op de sportclub, blijf niet langer dan noodzakelijk.
 • Zorgt dat hij tijdens zijn aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeld is.

Richtlijnen voor de ouders

 • Breng je kind naar de clubactiviteit enkel indien deze gepland is.
 • Laat tijdig weten of hij/zij aanwezig zal zijn.
 • Hou je kind thuis indien hij of een gezinslid niet 100% in orde is.
 • Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels.
 • Zet je kind af op de parking/ingang van de sporthal. 
 • Als ouder heb je geen toegang als toeschouwer tijdens de trainingen.
  • Betreed de sporthal niet, tenzij dit noodzakelijk is en op voorhand afgesproken.
 • Kom je kind bij voorkeur onmiddellijk na de activiteit ophalen. 
 • Geef je kind een eigen gevulde waterbidon mee. Flessen water delen is NIET toegestaan !
 • Geef je kind een eigen handgel, handdoek, papieren zakdoekjes en reservekledij mee
 • Contoleer of je kind alles mee heeft zodat hij niets moet lenen bij een ploegmaat.
 • Zorg dat alles ontsmet is.

Na het sporten

 • Haal direct na de training je kind(eren) op. Zorg dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Laat je kinderen hun handen wassen of desinfecteer ze.
 • Douchen gebeurt thuis (tot en met augustus)
 • Ontsmet het eigen materiaal.